Alla inlägg av admin

Lizan Kawa har disputerat

Lizan 01

Lizan Kawa presenterade 2017-03-10 sin avhandling ” Experimental, mild blast-induced traumatic brain injury : focus on the monoamine and galanin systems.” på Institutionen för neurovetenskap. Hon gjort sitt avhandlingsarbet på Enheten för experimentell traumatologi, med Prof. Mårten Risling som huvudhandledare. Lizan kom först över till KI under sitt grundutbildning vid Imperial College i London och kom senare tillbaka för mer forskning kring hur luftstötvåg (”blast”) från detonationer påverkar hjärnan.

Länk till avhandlingen.

Vilken inverkar som enstaka eller upprepade luftstötvågor kan ha på fr.a. soldater är något som diskuterats mycket de senaste åren, efter krigen i Irak och Afghanistan.

Robert Vink

Opponent var prof. Robert Vink från Adelaide, Australien.

Nytt EDA-project fokuserar på verkan av radiofrekventa signaler

EDA – European Defence Agency – är ett europeiskt samarbetsorgan för försvarsforskning, skapat för att stödja medlemsländernas försvarsförmåga.

Ett nytt projekt – RFBIO – ska arbeta med att ta fram rekommendationer och riktlinjer för exponering för pulsade elektromagnetiska signaler. Projektet startades i september 2016 och leds från Sverige. Huvuddelen av arbetet kommer att utföras vid Karolinska institutet (Enheten för experimentell traumatologi) och i München.

Under de kommande fem åren ska man inom projektet studera biologiska effekter av elektromagnetiska fält; i synnerhet sådana som ännu inte karaktäriserats tillräckligt. Motivet till projektet är att skydda militär personal som kan utsättas för olika typer av fält.

Ordförande för gruppen är Prof. Mårten Risling

 

Referens till nyheten på EDA:s hemsida.

Helikopterturné: ett slag kan räcka

helikopterturne-300x193

På måndag och tisdag 4-5 maj landade hjärnforskare och neurokirurger från Karolinska Universitetssjukhuset med ambulanshelikopter för föreläsningar för sammanlagt 9000 elever på nio olika gymnasier och grundskolor i Stockholms län. Budskapet var att ett slag kan räcka för att åstadkomma en bestående hjärnskada.

Ett slag föreläsning

Föreläsningsturnén är ett samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Scandinavian AirAmbulance och Personskadeförbundet RTP.  En av huvudpunkterna  är att även lindriga skallskador kan ge besvärliga långsiktiga men.

Länk till KS Solna Blogg.

Länk till video.

Styrgruppsmöte

Den nya ledningsgruppen för centret har haft sitt första möte. Vid mötet överlämnade Mårten Risling föreståndarskapet till Ulf Arborelius. Staffan Cullheim fortsätter som ordförande. Övriga medlemmar hittar du under ”om oss”.

Centret har inga egna resurser utan är till för att öka kontaktytorna och samarbetet mellan klinisk och preklinisk traumaforskning vid KI. Olika kontakt- och informationsåtgärder diskuterades.

Kriget som arbetsmiljö

Vetandets värld

Den 25:e maj sände Vetandets värld i P1 ett längre inslag om vapenskadeforskningen vid Enheten för experimentell traumatologi (XT), som är lokaliserad på Institutionen för neurovetenskap på KI. Mårten Risling berättade om aktuell forskning kring hjärnskador och hur skadepanoramat har förändrats från Vietnamkriget och framåt. Ulf Arborelius berättade om den forskning som syftar till att svensk militär har så effektiva skydd som möjligt.

Här kan du hitta inslaget.

Eric Thelin har disputerat

Den 22:a maj presenterade Eric Thelin sin avhandling – On biomarkers in traumatic brain injury. Opponent var Professor Ross Bullock från University of Miami, Miller School of medicine.

Arbetet har utförts i samarbete mellan KS Solna och Enheten för experimentell traumatologi.

Bullock Thelin

Minisymposium TBI

Publik

Den 21:a maj var vi med och ordnade ett seminarium om traumatiska hjärnskador på Eugeniahemmet på KS Solna.

Agoston Bellander Hånell

Bo-Michael Bellander presenterade bland annat Denes Agoston, från Uniformed Services University of the Health Sciences (Bethesda, MD, USA) och Anders Hånell från Institutionen för neurovetenskap, Enheten för experimentell traumatologi KI.

Morganti-Kossman Bullock

Andra talare var Cristina Morganti-Kossman, från Monash University, Melbourne, Australia och Ross Bullock från Miller School of medicine, University of Miami, USA.