Alla inlägg av admin

Kriget som arbetsmiljö

Vetandets värld

Den 25:e maj sände Vetandets värld i P1 ett längre inslag om vapenskadeforskningen vid Enheten för experimentell traumatologi (XT), som är lokaliserad på Institutionen för neurovetenskap på KI. Mårten Risling berättade om aktuell forskning kring hjärnskador och hur skadepanoramat har förändrats från Vietnamkriget och framåt. Ulf Arborelius berättade om den forskning som syftar till att svensk militär har så effektiva skydd som möjligt.

Här kan du hitta inslaget.

Eric Thelin har disputerat

Den 22:a maj presenterade Eric Thelin sin avhandling – On biomarkers in traumatic brain injury. Opponent var Professor Ross Bullock från University of Miami, Miller School of medicine.

Arbetet har utförts i samarbete mellan KS Solna och Enheten för experimentell traumatologi.

Bullock Thelin

Minisymposium TBI

Publik

Den 21:a maj var vi med och ordnade ett seminarium om traumatiska hjärnskador på Eugeniahemmet på KS Solna.

Agoston Bellander Hånell

Bo-Michael Bellander presenterade bland annat Denes Agoston, från Uniformed Services University of the Health Sciences (Bethesda, MD, USA) och Anders Hånell från Institutionen för neurovetenskap, Enheten för experimentell traumatologi KI.

Morganti-Kossman Bullock

Andra talare var Cristina Morganti-Kossman, från Monash University, Melbourne, Australia och Ross Bullock från Miller School of medicine, University of Miami, USA.