Om oss

Centrum för traumaforskning

Centrat har till syfte att:

 • Öka kontakter, informationsutbyte och direkt samarbete mellan grupper inom traumaforskning.
 • Verka för samordning inom forskarutbildning inom området.
 • Åstadkomma gemensamma forskningsansökningar från centrat (i olika koalitioner av
  centrumdeltagare).
 • Förmedla information till och från relevanta myndigheter.
 • Medverka i forskningsnära medicinsk utbildning, inom området
 Styrgrupp

Centrat leds av en styrgrupp och en föreståndare. Dessa utsågs senast 2014-12-12.

 • Staffan Cullheim, ordförande, KI.
 • Ulf Arborelius, föreståndare – adjungerad, KI.
 • Lennart Adamsson, Karolinska universitetssjukhuset Solna.
 • Bo-Michael Bellander, KI.
 • Hans Hjelmqvist, KI.
 • Louis Riddez, KI.
 • Mårten Risling, KI.
 • Sari Ponzer, KI.

 

Centrum för traumaforskning – Samverkan kring traumaforskning vid Karolinska institutet