Om oss

Centrum för traumaforskning

Centrat har till syfte att:

 • Öka kontakter, informationsutbyte och direkt samarbete mellan grupper inom traumaforskning.
 • Verka för samordning inom forskarutbildning inom området.
 • Åstadkomma gemensamma forskningsansökningar från centrat (i olika koalitioner av
  centrumdeltagare).
 • Förmedla information till och från relevanta myndigheter.
 • Medverka i forskningsnära medicinsk utbildning, inom området
 Styrgrupp

Centrat leds av en styrgrupp och en föreståndare. Dessa utsågs senast i september 2018.

 • Louis Riddez, Inst. för molekylär medicin och kirurgi. Docent. Ordförande
 • Sari Ponzer, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, SöS. Professor.
 • Bo-Michael Bellander, Institutionen för klinisk neurovetenskap. Adj univlektor.
 • Lennart Adamsson, Karolinska Universitetssjukhuset, Traumacentrum. Verksamhetschef.
 • Mårten Risling, Institutionen för neurovetenskap. Professor.
 • Ulf Arborelius, Institutionen för neurovetenskap. Senior forskare, docent. Föreståndare (adjungerad).

Centrum för traumaforskning – Samverkan kring traumaforskning vid Karolinska institutet