Om trauma

I det svenska språket används ordet trauma både för att beskriva själsliga och kroppsliga tillstånd.  Centrum för traumaforskning är fokuserat på kroppsliga skador, vilka naturligtvis ofta är förenade med själsliga besvär.

Som namnet anger så handlar det i första hand om forskning. Denna forskning är ofta nära knuten till sjukvården, får sina frågeställningar från vården och handlar om hur vården kan förbättras. För den som råkat hamna hos oss i utforskandet av trauma erbjuder vi lite information om traumavård, under rubriken till vänster, och länkar även till den själsligt inriktade traumaforskningen i länklistan här under.

Länkar

Psykiskt trauma
Wikipeidas definition
Kris- och traumacentrum

Svenska organisationer
Centrum för traumaforskning
Svensk förening för traumatologi
Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma
Internationella organisationer
TRAUMA.ORG
Tidskrifter
The Journal of Trauma® Injury, Infection, and Critical Care
Journal of neurotrauma

Centrum för traumaforskning – Samverkan kring traumaforskning vid Karolinska institutet