Traumaforskning

Allmän information om traumaforskning.

Centrum för traumaforskning – Samverkan kring traumaforskning vid Karolinska institutet