Elham Rostami Wallenberg Clinical Fellow

Elham Rostami är specialistläkare i neurokirurgi vid Akademiska sjukhuset, docent vid Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet och verksam inom Enheten för experimentell traumatologi (XT) vid KI. Hon har fått detta eftertraktade stipendium för att kunna arbeta på sitt projekt tre år.

Rostami_Elham

Projektets titel är ” Genetic impact on traumatic brain injury; towards novel treatment using patient specific induced pluripotent stem cells”. Den övergripande målsättningen är att individanpassa  läkemedelsbehandlingen för patienter med hjärnskador.

Traumatiska hjärnskador är den vanligaste orsaken till dödsfall och funktionshinder bland unga. Genom att använda sig av det hjärnskaderegister och den biobank med detaljerade data som finns i Uppsala hoppas Elham Rostami bli bättre på att förstå vad som avgör hur de här patienterna kommer att klara sig i framtiden.