Enheten för experimentell traumatologi har en viktig funktion i stödet till flera myndigheter. Betydelsen ökar med ökande terrorhot.

Enheten för experimentell traumatologi (XT) vid KI överfördes från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) till KI 2008 och utgör Försvarsmaktens enhet för vapenskadeforskning. Denna kompetens efterfrågas allt oftare från Polisen och en ökad insikt om vapenskadors betydelse finns hos fler myndigheter.

Det halverade antalet anställda forskare, och förestående generationsskifte, har uppmärksammats som ett problem, senast i Svenska dagbladet, i samband med samhällets reaktioner på terrorist-attentaten i Stockholm.

Artikeln i SvD.