Eric Thelin har disputerat

Den 22:a maj presenterade Eric Thelin sin avhandling – On biomarkers in traumatic brain injury. Opponent var Professor Ross Bullock från University of Miami, Miller School of medicine.

Arbetet har utförts i samarbete mellan KS Solna och Enheten för experimentell traumatologi.

Bullock Thelin