Lizan Kawa har disputerat

Lizan 01

Lizan Kawa presenterade 2017-03-10 sin avhandling ” Experimental, mild blast-induced traumatic brain injury : focus on the monoamine and galanin systems.” på Institutionen för neurovetenskap. Hon gjort sitt avhandlingsarbet på Enheten för experimentell traumatologi, med Prof. Mårten Risling som huvudhandledare. Lizan kom först över till KI under sitt grundutbildning vid Imperial College i London och kom senare tillbaka för mer forskning kring hur luftstötvåg (”blast”) från detonationer påverkar hjärnan.

Länk till avhandlingen.

Vilken inverkar som enstaka eller upprepade luftstötvågor kan ha på fr.a. soldater är något som diskuterats mycket de senaste åren, efter krigen i Irak och Afghanistan.

Robert Vink

Opponent var prof. Robert Vink från Adelaide, Australien.