Möte om hjärnskador från bomber

Enheten för experimentell traumatologi (XT) har varit värd för en av NATO:s forskningsgrupper (STO/HFM-270) som fokuserar på möjligheterna att simulera risken för hjärnskador vid detonationer som orsakas av olika typer av bomber, som t.ex. de improviserade bomber/minor (IED), vilka har orsakad stora skador i bl.a. Afghanistan och Mali.

En mycket debatterad fråga är; i vilken mån själva luftstötvågen i sig kan ge bestående påverkan på hjärnan och om det sålunda är farligt att vara nära detonationer, som inte ger någon akut uppenbar skada.

NATO har en organisation (STO – Science & Technology) som organiserar forskningssamarbete inom många områden och där HFM står för Human Factors and Medicine). Deltagande länder finansierar själva sitt deltagande. En nytta, sett från svenskt perspektiv, är de kontakter och information om pågående projekt i andra länder, som deltagande i grupperna ger.HFM-270 Wasa

Ett bra sätt att framstå som ödmjuk, i kontakt med försvarsforskare från andra länder, är att förevisa ett svenskt militärt misslyckande – Wasa.