Neurotrauma – Frontiers in Neurology

Neurotrauma-sectionen i open access-tidskriften Frontiers in Neurology, där Mårten Risling är Chief editor, och flera andra personer knutna till Centrum för traumaforskning är med i editorial board, har ökat sin impact factor från 3,18 till 3,55. Det är mycket positivt, speciellt mot bakgrund av att tidskriften bara funnits sedan 2010.

Tyvärr avspeglar det också vilken negativ inverkan neurotrauma har på drabbade individer, både inom civila och militära arenor.

frontiers 17-06-19

Länk till Neurotrauma.