Nytt EDA-project fokuserar på verkan av radiofrekventa signaler

EDA – European Defence Agency – är ett europeiskt samarbetsorgan för försvarsforskning, skapat för att stödja medlemsländernas försvarsförmåga.

Ett nytt projekt – RFBIO – ska arbeta med att ta fram rekommendationer och riktlinjer för exponering för pulsade elektromagnetiska signaler. Projektet startades i september 2016 och leds från Sverige. Huvuddelen av arbetet kommer att utföras vid Karolinska institutet (Enheten för experimentell traumatologi) och i München.

Under de kommande fem åren ska man inom projektet studera biologiska effekter av elektromagnetiska fält; i synnerhet sådana som ännu inte karaktäriserats tillräckligt. Motivet till projektet är att skydda militär personal som kan utsättas för olika typer av fält.

Ordförande för gruppen är Prof. Mårten Risling

 

Referens till nyheten på EDA:s hemsida.