Styrgruppsmöte

Den nya ledningsgruppen för centret har haft sitt första möte. Vid mötet överlämnade Mårten Risling föreståndarskapet till Ulf Arborelius. Staffan Cullheim fortsätter som ordförande. Övriga medlemmar hittar du under ”om oss”.

Centret har inga egna resurser utan är till för att öka kontaktytorna och samarbetet mellan klinisk och preklinisk traumaforskning vid KI. Olika kontakt- och informationsåtgärder diskuterades.